Solárna energia

KLADY +

 • Čistá energia bez emisií skleníkových plynov, nepotrebuje palivo ťažiť, frakovať, prepravovať ani spaľovať
 • Možno postaviť takmer všade – ideálny zdroj pre distribuovanú výrobu a inteligentné siete
 • Vhodný pre napájanie klimatizácií, najmä počas slnečných, horúcich dní a tiež sa prebytočné teplo zo slnečného žiarenia efektívne využíva na ohrev vody
 • Krátka doba výstavby  (1 rok)
 • Fotovoltické systémy vyžadujú minimálnu údržbu, majú nízke prevádzkové náklady

ZÁPORY –

 • Nepredvídateľný zdroj energie, nie je dostupný v noci, pri zatiahnutej oblohe alebo zhoršenom počasí, potrebuje záložný zdroj, napr. plynovú elektráreň
 • Obrovská plocha potrebná na výstavbu zdroja s výkonom 1000 MWe (20-50 km2)
 • Veľké polia solárnych panelov opticky znečisťujú vidiek, zaberajú aj plochy využiteľné na poľnohospodárstvo
 • Fotovoltika je technológia s malým výkonom a nízkou účinnosťou premeny slnečného žiarenia na energiu
 • Sú potrebné vysoké investície, najmä ak ide o systém so záložným napájaním z batérií

SOLÁRNE ELEKTRÁRNE

 • Koľko % dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon? 10%-25%
 • Celkové náklady na vyrobenú 1 MWh počas celého životného cyklu zdroja (od výstavby, cez prevádzkové náklady, cenu paliva a emisných povoleniek, až po nakladanie s vyhoretým palivom a likvidáciu environmentálnych záťaží)  1 MWh = 279 €
 • Životnosť elektrárne = 25 rokov
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1 kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva)  1kWh = 48 g