Geotermálne zdroje

KLADY +

 • Čistá energia bez emisií skleníkových plynov, nepotrebuje palivo ťažiť, frakovať, prepravovať ani spaľovať
 • Obnoviteľný zdroj so stabilnou výrobou elektriny (hlavný rozdiel oproti slnečnej alebo veternej obnoviteľnej energii)
 • Geotermálne elektrárne zachytávajú oxidy síry (spôsobujúce kyslé dažde), ktoré by inak unikali do ovzdušia
 • Má široký prevádzkový rozsah výkonu, takže dokáže pokrývať spotrebu elektriny počas odberových špičiek, ale aj pri nízkom zaťažení
 • Oproti všetkým ostatným typom elektrární zaberá najmenej miesta, lebo „zdroj“ elektrárne sa nachádza hlboko pod zemou

ZÁPORY –

 • Oblasti vhodné na využitie geotermálneho zdroja bývajú nezriedka vzdialené od miesta odberu energie, čo vedie k zbytočným stratám pri jej prenose na veľké vzdialenosti
 • Obmedzené množstvo lokalít geologicky vhodných na výstavbu, ktoré zároveň sprevádza aj nedostatok odborníkov v tých geografických oblastiach, v ktorých by sa možno geotermálna elektráreň dala vybudovať
 • Obvyklá minimálna požadovaná teplota na ústí vrtu býva 175 a viac stupňov Celzia
 • Vysoké prieskumné náklady pred začatím samotnej výstavby (prieskumné vrty)

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE

 • Koľko % počas dňa dokáže ísť zdroj na svoj plný inštalovaný výkon?  70% – 87%
 • Plocha potrebná na výstavbu zdroja s výkonom 1000 MWe   1-4 km2
 • Emisie CO2 (v gramoch na vyrobenú 1 kWh) počas celej životnosti elektrárne (zahŕňa emisie potrebné na výstavbu elektrárne i na ťažbu jej paliva)  1kWh = 27 g