ŽIARENIE OKOLO NÁS

Žiarenie okolo nás a jeho prejavy

Viete ako vplýva žiarenie a rádioaktivita na človeka a životné prostredie? A za akých podmienok môže byť nebezpečné? To sa dozviete v audiosprievodcovi.

Radiation around us and its effects

Do you know how radiation and radioactivity affect humans and the environment? And under what conditions can it be dangerous? Find out in the Audio Guide.