ŽIARENIE OKOLO NÁS

Žiarenie okolo nás a jeho prejavy

Viete ako vplýva žiarenie a rádioaktivita na človeka a životné prostredie? A za akých podmienok môže byť nebezpečné? To sa dozviete v audiosprievodcovi.