VAN DE GRAAFOV GENERÁTOR

Zábava s elektrickým nábojom

Veľké napätie, ale skoro žiadny prúd. Vyskúšajte si známy efekt Van de Graafovho generátora, a to hlavne, ak máte dlhé vlasy.

Fun with electric charge

Great voltage, but almost no current. Try the famous Van de Graaf generator effect, especially if you have long hair.