SVET ATÓMOV

Ako sa správajú atómy rádioaktívnych prvkov?

Vyskúšajte si štiepenie atómov rôznych prvkov a sledujte reťazovú reakciu.