STROJ ČASU

Stroj času – Cestujte časom z pohľadu energie

Strojom času vám ukáže, aké formy energie využívali ľudia v rôznych historických obdobiach – od praveku až po súčasnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac, pustite si audio sprievodcu

Time Machine – Travel through time from an energy perspective

A time machine will show you what forms of energy have been used by people in different historical periods – from prehistoric times to the present day. To find out more, listen to the Audio Guide.