STROJ ČASU

Stroj času – Cestujte časom z pohľadu energie

Strojom času vám ukáže, aké formy energie využívali ľudia v rôznych historických obdobiach – od praveku až po súčasnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac, pustite si audio sprievodcu