RÁDIOAKTÍVNE ODPADY A ICH ÚLOŽISKO

Spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov

Tu sa dozviete, ako sa skladujú rádioaktívne odpady, a to nielen z produkcie jadrových elektrární a ako sa zabezpečuje ich efektívna izolácia od životného prostredia.