RÁDIOAKTÍVNE ODPADY A ICH ÚLOŽISKO

Spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov

Tu sa dozviete, ako sa skladujú rádioaktívne odpady, a to nielen z produkcie jadrových elektrární a ako sa zabezpečuje ich efektívna izolácia od životného prostredia.

Radioactive waste treatment and storage

Here you will learn how radioactive waste is stored (from the production of nuclear power plants as well) and how it is effectively isolated from the environment.