POLČAS ROZPADU

Polčas rádioaktívnej premeny nestabilných prvkov

Dozviete sa o špecifickej vlastnosti rádioaktívnych prvkov a na schodoch si všimnite polčasy rozpadu prvkov vrátane prírodného uránu U-238.