PALIVOVÝ CYKLUS

Cyklus jadrového paliva – od vyťaženia rudy až po uloženie v hlbinnom úložisku

Cyklus jadrového paliva zahŕňa množstvo úkonov a úprav. Všetko podstatné o tomto cykle nájdete v audiosprievodcovi.