PALIVOVÁ KAZETA

Palivová kazeta – efektívny zdroj tepla

V reaktore ich máme až 312 a ďalších 37 slúži na regulovanie výkonu a kontrolu štiepnej reakcie. Po vypočutí audiosprievodcu si pozrite model palivovej kazety v Energolande.

Palivová kazeta