PALIVOVÁ KAZETA

Palivová kazeta – efektívny zdroj tepla

V reaktore ich máme až 312 a ďalších 37 slúži na regulovanie výkonu a kontrolu štiepnej reakcie. Po vypočutí audiosprievodcu si pozrite model palivovej kazety v Energolande.

Fuel cartridge – efficient heat source

We have up to 312 of them in the reactor and another 37 are used to regulate the power and control the fission reaction. After listening to the Audio Guide, check out the model of the fuel assemblies in Energoland.

Palivová kazeta