MAPA ELEKTRÁRNÍ

Mapa elektrární – Kde všade vyrábame energiu

 Mapa elektrární pri recepcii zobrazuje prevádzky Slovenských elektrární: vodné, tepelné, jadrové a fotovoltaické. Ak sa chceš o nich dozvedieť viac, pusti si audio sprievodcu

Map of power plants – Where do we generate energy?

The map of power plants at the reception shows the operations of the Slovenske elektrarne: hydro, thermal, nuclear and photovoltaic. If you want to learn more about them, listen to the Audio Guide.