KONTAJNMENT

Ochranná obálka reaktora

Nás chráni pred rádioaktivitou, reaktor zasa pred vonkajšími vplyvmi. Pustite si audiosprievodcu, aby ste zistili, koľko ochranných bariér kontajnment obsahuje a ako by sa správal v prípade havárie.