KALKULAČKA UHLÍKOVEJ STOPY

Vyrátaj si, ako vplývaš na životné prostredie

Po vyplnení celého kvízu sa ti zobrazí veľkosť tvojej uhlíkovej stopy, ktorú zanechávaš na planéte. Ak je príliš veľká, je čas zamyslieť sa, čo treba zmeniť. Viac ti prezradí audiosprievodca.

Calculate your impact on the environment

After completing the full quiz, you will be shown the size of your carbon footprint you are leaving on the planet. If it’s too big, it’s time to think about what you need to change. The Audio Guide will tell you more.