HRA ENERGOPOLIS

Zahraj sa a vybuduj energeticky efektívne mesto!

 

Vieš, čo všetky vplýva na úspešný rozvoj mesta? Keď sa pustíš do hry, nezabudni na energiu, bez nej by totiž vyhasli všetky aktivity a nastal by úpadok. Ostatné už necháme na teba. Držíme palce!

Play and build an energy-efficient city!

 

Do you know what influences the successful development of a city? When you get into the game don’t forget the energy because without it, all activities would be extinguished and decline would set in. We’ll leave the rest to you. Fingers crossed!