HMLOVÁ KOMORA

Ionizačná komora – jednoduchý detektor žiarenia

Pozrite si efekt, ktorý vzniká, keď elektricky nabitá častica prechádza cez špeciálny plyn, ktorého molekuly zanechajú hmlovú stopu. Viac sa dozviete v audiosprievodcovi.

Ionization chamber – simple radiation detector

See the effect that occurs when an electrically charged particle passes through a special gas whose molecules leave a foggy mark.
Find out more in the Audio Guide.