GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

Negatívne dopady skleníkového efektu

S nárastom spaľovania fosílnych palív si ľudstvo spôsobilo problém. Čo je to globálne otepľovanie, ako sa skleníkový efekt prejavuje na dlhodobom náraste priemernej teploty a mnoho ďalších informácií máš k dispozícii prostredníctvom audiosprievodcu.

Negative impacts of the greenhouse effect

With the increase in the burning of fossil fuels, mankind has created a problem for itself. What is global warming, how the greenhouse effect is affecting the long-term rise in average temperature and much more is available to you via the audio guide.