GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

Negatívne dopady skleníkového efektu

S nárastom spaľovania fosílnych palív si ľudstvo spôsobilo problém. Čo je to globálne otepľovanie, ako sa skleníkový efekt prejavuje na dlhodobom náraste priemernej teploty a mnoho ďalších informácií máš k dispozícii prostredníctvom audiosprievodcu.