FIGURÍNA

Pracovný odev s ochrannými prostriedkami

Ako sa naši zamestnanci chránia pred povrchovou kontamináciou rádioaktívnymi látkami, čo je dozimeter a z čoho pozostávajú ochranné pracovné prostriedky vám prezradí audiosprievodca.

Work clothing with protective equipment

How our employees protect themselves from surface contamination with radioactive substances, what a dosimeter is and what protective work equipment consists of will be revealed in the audio guide.