FIGURÍNA

Pracovný odev s ochrannými prostriedkami

Ako sa naši zamestnanci chránia pred povrchovou kontamináciou rádioaktívnymi látkami, čo je dozimeter a z čoho pozostávajú ochranné pracovné prostriedky vám prezradí audiosprievodca.