DISPEČING - RIADENIE VÝROBY

Dispečing – riadenie distribúcie elektriny do siete

Viete, kde sídli Slovenský energetický dispečing a čo robí pre obyvateľov Slovenska? A vedeli by ste aj vy zabrániť kolapsu dodávky elektriny do siete? Viac zaujímavostí na túto tému si môžete vypočuť prostredníctvom Audiosprievodcu.

Dispatching – management of electricity distribution to the network

Do you know where the Slovensky energeticky dispecing (The Energy Dispatching Authority of Slovakia) is located and what it does for the people of this country? And would you also know how to prevent the collapse of electricity supply to the grid? You can listen to more interesting facts on this topic via the Audioguide.