CESTA OBJAVOV

Cesta objavov – kto vie, ten sa vezie

Je to zábava! Prejdi sa na motorke po uliciach v rôznych historických obdobiach, ale v čase sa presunieš, iba ak dokážeš správne odpovedať na otázky.

Route of discovery – he who knows, rides

It’s fun! Ride your motorbike through the streets in different historical periods, but you’ll only move back in time if you can answer the questions correctly.