BIODIVERZITA

Rozmanité prejavy života v okolí Mochoviec

Jadrové elektrárne sú ohľaduplné k životnému prostrediu a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov v atmosfére. Rozmanitosť fauny a flóry názorne ilustruje náučná stena v Energolande. Viac v audiosprievodcovi.

Diverse manifestations of life around Mochovce

Nuclear power plants are environmentally friendly and contribute to reducing greenhouse gas emissions in the atmosphere. The diversity of fauna and flora is illustrated by the educational wall in the Energoland. More in the audio guide.