BIODIVERZITA

Rozmanité prejavy života v okolí Mochoviec

Jadrové elektrárne sú ohľaduplné k životnému prostrediu a prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov v atmosfére. Rozmanitosť fauny a flóry názorne ilustruje náučná stena v Energolande. Viac v audiosprievodcovi.