AKTÍVNA ZÓNA

Kde sa štiepi jadro úránu?

Zistite, čo sa to vlastne všetko odohráva v aktívnej zóne jadrového reaktora.

Where does a uranium nucleus fission?

Find out what’s really going on in the core of a nuclear reactor.