AKTÍVNA ZÓNA

Kde sa štiepi jadro úránu?

Zistite, čo sa to vlastne všetko odohráva v aktívnej zóne jadrového reaktora.